Arbetsmiljöpolicy


Bobic Allsvets AB bedriver verksamhet som huvudsakligen omfattar bearbetning av stålprodukter. Denna bearbetning innefattar bland annat svetsning, slipning, kapning och borrning.

I denna verksamhet skall vi:

  • Uppfylla kraven i arbetsmiljölagar och förordningar.
  • Verka för att hålla en så hög säkerhet som är möjligt med tanke på verksamheten.
  • Kontinuerligt utbilda de anställda för att hålla deras säkerhetsmedvetande högt.

Styra våra inköp med tanke på säkerhet och miljö i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.