Miljöpolicy

Bobic Allsvets AB bedriver verksamhet som huvudsakligen omfattar bearbetning av stålprodukter. Denna bearbetning innefattar bland annat svetsning, slipning, kapning och borrning.

I vår verksamhet skall vi:

  • Styra våra inköp med miljöhänsyn i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
  • Ständigt vara uppmärksamma på nya produkter som kan vara en förbättring ur miljöhänsyn.
  • Uppfylla kraven i miljölagar och förordningar.

Ge relevant miljöutbildning till anställda och informera projektanställda så att de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.